Ons proces

We werken op basis van ons FISh framework

Innoveren door gestructureerd te experimenteren!

FISh Framework

Ontdek hoe ons unieke designproces jouw bedrijf naar een hoger niveau kan tillen. We hebben het opgedeeld in de volgende eenvoudige fases:

FISh Framework

Kennismaking

Laten we beginnen met elkaar te leren kennen. We willen jouw bedrijf begrijpen, de mensen erachter en de uitdagingen die je tegenkomt. Dit legt het fundament voor een samenwerking die echt aansluit op jouw behoeften.

Framing

Einstein zou hebben gezegd, "als ik 1 uur had om de wereld te redden, dan zou ik 55 minuten besteden aan het definiëren van het probleem en 5 minuten aan het vinden van de oplossing. Als de belangen groot zijn, kan je maar beter zeker zijn dat je energie gericht is op het oplossen van het juiste probleem."

Welkom bij de eerste halte van onze designreis: Framing. Hier leggen we de basis voor het begrijpen en aanpakken van jouw uitdagingen.

We beginnen met het begrijpen van de context om de nuances van jouw situatie te begrijpen. Kloppen de aannames? hebben we het over hetzelfde? In welke context speelt het af?

Al we de context in kaart hebben kunnen we op zoek naar patronen en inzichten. Waar liggen verbanden, zijn er patronen of trends te ontdekken en waar liggen de oorzaken. 

Op basis van de inzichten kunnen we doelen en probleem hypotheses formuleren om de volgende stap van het proces in te gaan. 

 

Iteration

Iteratie, Het is een beetje een onbekend woord, al maakt het de laatste jaren een flinke opmars. Iteratief te werk gaan is eigenlijk een heel natuurlijke manier van werken. Het is zo simpel uit te leggen als een beginnetje maken en dan steeds een betere versie maken. Iets proberen en steeds verder door ontwikkelen en bijschaven.

Voor een designer is het haast tweede natuur, maar in meer zakelijke vraagstukken wordt er vaak nog gezocht naar 1  'perfecte' oplossing. Om in te spelen op een veranderende omgeving en complexiteit zouden we iteratiever kunnen werken. Beginnen met een kleine eerste stap en daarop voortborduren. Het meenemen van de geleerde lessen in een volgende ronde en daarmee op basis van voortschrijdend inzicht stappen te zetten of op tijd het idee te verlaten voor een andere oplossing.

In de fase Iteration is dat dan ook exact wat we doen. Op basis van de probleem hypothese werken we oplossing hypotheses uit en testen we deze op een lean en mean manier uit. Zo compact mogelijke experimenten om te onderzoeken of dat een juiste richting is. 

Scaling

Welkom bij Scaling, de fase waarin we oplossingen definiëren, deze opschalen, implementeren en overdragen aan jouw team. Hier draait alles om het nemen van de succesvolle ideeën en ervoor zorgen dat ze passen bij de grotere context van jouw organisatie.

We beginnen met het definiëren van de oplossing. Wat heeft gewerkt in de vorige fasen vertalen we naar een concreet plan. Dan schalen we op. Niet alleen in omvang, maar ook in impact.

We werken bijv aan de businesscase of een implementatieplan of schrijven een briefing naar een externe partij. Net wat de gekozen oplossing richting vraagt.

handover

Tenslotte, de overdracht. We willen niet alleen een geweldige oplossing bieden, maar ook zorgen dat jouw team ermee kan floreren. De handover is het moment waarop we de fakkel doorgeven, dit kan intern zijn, maar bijvoorbeeld ook aan een gespecialiseerde partner. We blijven beschikbaar voor begeleiding, eventuele vragen of ondersteuning.

Benieuwd geworden naar de mogelijkheden van het FISh framework, plan hieronder een afspraak